Gdzie nie montować czujnika tlenku węgla – WAŻNE

Kupienie czujnika czadu to podstawowy krok w zabezpieczeniu swojego życia przed tlenkiem węgla. Jednak aby mieć pewność, że będzie on działał prawidłowo, musimy zadbać o jego poprawne umiejscowienie.

GDZIE NIE NALEŻY MONTOWAĆ CZUJNIKA:

– w przestrzeni zamkniętej (np. w szafce);
– w miejscach, w których może być zasłonięty (np. meblami lub zasłonami);
– bezpośrednio nad zlewem lub kuchenką;
– w pobliżu okien lub drzwi, kratki wentylacyjnej lub innych otworów wentylacyjnych;
– w pobliżu wentylatora wyciągowego;
– w miejscu, w którym temperatura może spadać poniżej -10°C lub przekraczać 45°C, chyba, że czujnik jest przystosowany do pracy w innych temperaturach;
– w miejscach, w których zabrudzenia lub kurz mogą zablokować działanie czujnika;
– w miejscach mokrych lub wilgotnych;
– nad źródłami ciepła na przykład grzejnikami, nawiewnikami gorącego powietrza;
– w bezpośrednim sąsiedztwie kuchenki lub innego urządzenie wykorzystywanego go gotowania;
– blisko rozcieńczalników, rozpuszczalników oraz odświeżaczy powietrza.

Autor tekstu: Norbert Jackowicz, Aisko Sp. J.